Novosti

Nova Nacionalna klasifikacija staništa s opisima

Objavljena nova Nacionalna klasifikacija staništa s opisima

Stupanjem na snagu Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21) na snagu je stupila nova Nacionalna klasifikacija staništa (NKS), sadržana u prilogu I Pravilnika, a čija revizija je provedena tijekom izrade karte kopnenih nešumskih i slatkovodnih staništa RH. Opisi staništa sukladno NKS-u...

Mon, 19 April 2021.
Ažurirani prostorni slojevi područja Natura 2000 i Standardni obrasci Natura 2000 na Bioportalu

Ažurirani prostorni slojevi područja Natura 2000 i Standardni obrasci Natura 2000 na Bioportalu

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19) stupila je na snagu 5. rujna 2019. godine te su u skladu s njom ažurirani prostorni slojevi na Bioportalu.

Nadalje, ažurirani su Standardni obrasci Natura 2000 (Natura 2000 Standard Data Form – SDF baza podataka) te su podaci o područjima Natura 2000 sad dostupni za pregled.

Prostorne slojeve (.shp) ekološke mreže Natura 2000 moguće je preuzeti na sljedećoj...

Mon, 04 January 2021.
CRO Habitats - sustav za održavanje podataka o stanišnim tipovima u RH

CRO Habitats predstavlja komponentu ISZP-a namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove

CRO Habitats sustav izrađen je kroz IPA 2008 projekt „Uspostavljanje baze podataka stanišnih tipova (CRO Habitats) kao dijela Nacionalnog informacijskog sustava zaštite prirode (NISZP-a)“ te predstavlja komponentu Informacijskog sustava zaštite prirode namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove u RH. CRO Habitats sustav sadrži kataloške podatke o stanišnim tipovima u RH prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa. Navedeni podaci objedinjuju informacije i o vezanim...

Sat, 11 October 2014.
Web servisi

Državni zavod za zaštitu prirode objavio je web servise (WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service)) svojih prostornih po

Državni zavod za zaštitu prirode objavio je web servise (WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service)) svojih prostornih podloga: Zaštićena područja RH, Ekološka mreža Natura 2000 i Karta staništa RH
Upute za dodavanje i pregledavanje WMS web servisa u GIS desktop rješenjima možete pronaći na GeoPortalu Državne geodetske uprave.
Simbologiju (sustav boja i znakova) možete preuzeti ovdje.
Napomena: Ukoliko ne možete ostvariti konekciju na servise ili se pojavljuje greška koja...

Sat, 11 October 2014.
GEOREF – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih nalaza

Aplikacija Georef služi kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda

Aplikacija Georef izrađena je za potrebe projekta Integracije u EU Natura 2000 (NIP) kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda koji sadrže opisnu informaciju o lokalitetu nalaza. Postojeću Georef aplikaciju Zavod je samostalno izradio te je bila namijenjena ograničenom broju korisnika. S obzirom na planove da Georef aplikacija postane samostalni zajednički GIS modul za sve komponente ISZP-a, u 2014. godini izrađena je nova GeoRef aplikacija (implementirana na Open...

Sat, 11 October 2014.