CRO Habitats - sustav za održavanje podataka o stanišnim tipovima u RH

CRO Habitats - sustav za održavanje podataka o stanišnim tipovima u RH

CRO Habitats predstavlja komponentu ISZP-a namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove

CRO Habitats sustav izrađen je kroz IPA 2008 projekt „Uspostavljanje baze podataka stanišnih tipova (CRO Habitats) kao dijela Nacionalnog informacijskog sustava zaštite prirode (NISZP-a)“ te predstavlja komponentu Informacijskog sustava zaštite prirode namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove u RH. CRO Habitats sustav sadrži kataloške podatke o stanišnim tipovima u RH prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa. Navedeni podaci objedinjuju informacije i o vezanim stanišnim tipovima drugih klasifikacijskih sustava (npr. EUNIS itd.), zatim dodatne podatke o pojedinom stanišnom tipu kao što su tipične vrste, ugroženost, zaštita te vezane podatke o referencama i multimediji. CRO Habitats također objedinjuje prostorne podatke vezane za terenska opažanja stanišnih tipova te podatke o prostornoj rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju RH.
CRO Habitats aplikacija dostupna je na poveznici www.crohabitats.hr, a za uvid u njezinu punu funkcionalnost potrebno je registrirati korisnički profil kontaktirajući Državni zavod za zaštitu prirode na e-mail adresu helpdesk@dzzp.hr.