Informacijski sustav zaštite prirode

about-dzzp-image

Sukladno čl. 196. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze".
Kroz svoju redovnu djelatnost te domaće i međunarodne projekte od 2004. godine Zavod, a danas HAOP sustavno provodi niz aktivnosti s ciljem uspostave i unaprjeđenja jedinstvenog Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP). Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH.

Konceptualna shema (Slika 1.) prikazuje tri osnovna nivoa sustava: nivo baza podataka, nivo servisa i nivo korisnika. Nivo baza podataka objedinjuje različite tematske baze podataka (flora, fauna, staništa, zaštićena područja, speleološki katastar i sl.). Nivo servisa predstavlja tehničke mehanizme namijenjene za razmjenu podataka između različitih komponenti ISZP-a te vanjskih sustava. Isti nivo poslužuje podatke posljednjem nivou kojeg predstavljaju različiti korisnici i konzumenti web servisa (kao npr. web/geo portal ISZP-a te ostale aplikacije i vanjski sustavi).

Većina aktivnosti unaprjeđenja ISZP-a do sada je bila usmjerena uglavnom na razvoj odgovarajućih baza podataka kao mjesta za pohranu podataka o bioraznolikosti, prikupljenih tijekom godina kroz redovne aktivnosti Zavoda (danas HAOP), razne domaće i međunarodne projekte te kroz djelatnost drugih stručnih i znanstvenih institucija i nevladinih organizacija. Daljnji razvoj ISZP-a usmjeren je na uspostavu web servisa za razmjenu podataka te uspostavu ISZP web/geo portala kao centralnog web rješenja koje će osigurati javni pristup ažurnim i verificiranim prostornim i ne-prostornim podacima o bioraznolikosti i zaštiti prirode u Hrvatskoj.