GEOREF – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih nalaza

GEOREF – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih nalaza

Aplikacija Georef služi kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda

Aplikacija Georef izrađena je za potrebe projekta Integracije u EU Natura 2000 (NIP) kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda koji sadrže opisnu informaciju o lokalitetu nalaza. Postojeću Georef aplikaciju Zavod je samostalno izradio te je bila namijenjena ograničenom broju korisnika. S obzirom na planove da Georef aplikacija postane samostalni zajednički GIS modul za sve komponente ISZP-a, u 2014. godini izrađena je nova GeoRef aplikacija (implementirana na Open Source rješenjima), namijenjena većem broju korisnika te sa implementiranim dodatnim funkcionalnostima.

Aplikacija je dostupna registriranim korisnicima na adresi http://www.georef.hr.