Opći uvjeti korištenja javno dostupnih podataka i sadržaja

Bioportal je web portal Informacijskog sustava zaštite prirode, kojeg uspostavlja, vodi i administrira Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje: ZZOP ili Zavod) Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (dalje: MZOZT ili Ministarstvo)..
Koristeći Bioportal, Korisnik pristaje na ove Uvjete korištenja, razumije ih i prihvaća, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja baza provodi se u skladu s ovim Uvjetima.
Bioportal je usporediv s publikacijama koje podatke čine javno dostupnima na Internetu.

Sadržaji Bioportala prikazuju se široj javnosti u ograničenom opsegu (sadržajno ograničeni i smanjene prostorne preciznosti). Dio sadržaja može biti ustupljen javnosti u neograničenom opsegu na zahtjev upućen ZZOP-u na zavod@mzozt.hr.
Multimedijski sadržaj dozvoljeno je pregledavati, no njegovo preuzimanje nije dozvoljeno. Za korištenje multimedijskog sadržaja potrebno je dobiti prethodno pisano odobrenje autora.
Podatke sa Bioportala moguće je preuzeti u obliku .csv i .xlsx datoteke te putem WFS servisa.

Sav sadržaj u obliku prikazanom na Bioportalu može se koristiti i objavljivati sadržajno prostorno i vremenski neograničeno, uz propisno citiranje i navođenja izvora podataka kako je niže naznačeno. Zabranjeno je korištenje sadržaja baze za planiranje i provedbu aktivnosti koje nisu u skladu sa propisima RH, a posebno Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Dodatno, sadržaj dobiven na gore spomenuti zahtjev, može se koristiti sadržajno prostorno i vremenski neograničeno. Uz propisno citiranje i navođenje izvora podataka kako je niže naznačeno, dopušteni su svi oblici objavljivanja dotičnog sadržaja, osim objavljivanja u znanstvenim publikacijama tijekom dvije godine od datuma opažanja ili ukoliko nije poznat, odnosno primjenjiv, od datuma izrade. Za objavljivanje u znanstvenim publikacijama unutar navedenog perioda potrebno je prethodno dobiti pisano odobrenja autora.

Pri korištenju i objavljivanju sadržaja preuzetog s Bioportala obavezno je citirati Bioportal kao izvor. Preporučeni način citiranja je:
Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (godina): Bioportal – naziv tematskog sloja podataka. Dostupno na http://www.bioportal.hr/. Pristupljeno: datum pristupa.
Dodatno, ukoliko se preuzimaju i objavljuju pojedinačni podaci, preporučuje se prije navođenja izvora kao gore, citirati i izvornu referencu, odnosno autora opažanja prema pravilima struke, iza čega slijedi „preuzeto sa Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (godina): Bioportal – naziv tematskog sloja podataka. Dostupno na http://www.bioportal.hr/. Pristupljeno: datum pristupa“.

Prihvaćanjem Općih uvjeta, Korisnik se obvezuje da prilikom korištenja i objavljivanja sadržaja, neće mijenjati izvorni sadržaj preuzet s Bioportala (npr. prostorne podatke, podatke o opažačima, opažanja o vrstama, staništima, speleološkim objektima, procjene brojnosti i rasprostranjenosti populacija vrsta i/ili staništa, mišljenja i zaključke).

ZZOP provodi kontinuiranu kontrolu kvalitete sadržaja i pripremu istog za prikaz u okviru Bioportala. ZZOP se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve netočnosti u sadržaju, te nepotpune ili zastarjele podatke. ZZOP ne prihvaća odgovornost za eventualnu štetu nastalu kao posljedicu korištenja netočnih, nepotpunih ili zastarjelih podataka.

Korisnik pristankom na ove Opće uvjete korištenja potvrđuje da je upoznat da ZZOP, autor sadržaja, unositelj sadržaja ili bilo koja druga osoba odgovorna za sadržaj Bioportala, nisu odgovorne za bilo koju daljnju analizu i/ili interpretaciju bilo kojeg segmenta preuzetog iz Bioportala. Korisnik se obvezuje sadržaj Bioportala koristiti na način koji je u skladu s navedenim upozorenjem.
ZZOP zadržava pravo izmjene Općih uvjeta korištenja javno dostupnih podataka i sadržaja.

Prilikom korištenja sadržaja preuzetih iz Bioportala potrebno je pridržavati se Općih uvjeta korištenja koji su važeći u trenutku korištenja sadržaja Bioportala, neovisno o tome kada je sadržaj preuzet Bioportala i koji su Opći uvjeti korištenja tada bili važeći.
Ako Korisnik postupa protivno navedenim Općim uvjetima korištenja na bilo koji način ili u bilo kojem dijelu snosi isključivu odgovornost za štetu koja bi time nastala.
Za sva pitanja u vezi korištenja podataka i ostalog sadržaja obratite se na e-mail zavod@mzozt.hr s naznakom sadržaja: „Bioportal“