Obrada osobnih podataka

Obrada osobnih podataka
Mrežna stranica Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: MZOZT) je naš važan komunikacijski alat. Neke od usluga koje se nude na našoj web stranici zahtijevaju obradu osobnih podataka korisnika koji podnose zahtjev za preuzimanje podataka iz Bioportala. Osobni podaci (ime i prezime te e-mail adresa) obrađivat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 odnosno isključivo na način da isti za to prethodno daju svoju privolu koju u svakom trenutku mogu povući.

Sadržaj politike privatnosti
MZOZT će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provođenju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 42/18) uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Štitimo privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranice te omogućavamo pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.
MZOZT Vam neće slati neželjenu poštu.

Kako štitimo vaše osobne podatke
Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati Vaše osobne podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima navedenima u prethodnome poglavlju
Korisnici do 16 godina starosti
Ako imate 16 godina ili manje, morate dobiti dopuštenje roditelja ili staratelja prije nego nam date bilo kakve osobne podatke. Korisnici bez tog pristanka ne smiju nam davati osobne podatke.
Uvjeti korištenja
Poruka elektroničkom poštom

Kada nam pošaljete zahtjev putem naše web stranice ili na drugi način, Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu upravljanja zahtjevom obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).

Kontrola
Kada obrađujemo Vaše osobne podatke imate određena prava navedena u poglavlju III. Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo pristupiti Vašim podacima i ispraviti ih bez odlaganja ako su netočni ili nepotpuni. U određenim okolnostima možete tražiti ograničenje obrade Vaših podataka. Imate pravo prigovora na obradu u određenim okolnostima zbog razloga koji se odnose na vašu specifičnu situaciju. Imate i pravo da ne podliježete automatskim odlukama (koje donose samo strojevi) koji utječu na Vas. Kada su ispunjene određene okolnosti možete zahtijevati i brisanje Vaših podataka. Imate pravo žaliti se u bilo kojem trenutku ako smatrate da su Vam povrijeđena prava na zaštitu podataka. Ako obrađujemo Vaše osobne podatke i želite iskoristiti svoja prava na zaštitu podataka obratite nam se na adresu e-pošte službenice za zaštitu osobnih podataka MZOZT-a Željke Botice, dipl. iur., zeljka.botica@mzozt.hr.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja
MINGOR pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na adresi ove mrežne stranice.
Prikupljanje i obrada
Vaši osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom ste upoznati, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom.
Svrha prikupljanja Vaših osobnih podataka prilikom podnošenja zahtjeva za preuzimanje podataka iz Bioportala je upravljanje Vašim zahtjevom.
Radi poboljšanja usluga, ova mrežna stranica sprema na Vaš mrežni i informacijski sustav, računalo, odnosno pametni telefon određenu količinu informacija, takozvanih cookies-a (kolačići).