BIO portal

CRO Habitats - sustav stanišnih tipova u RH

CRO Habitats - sustav za održavanje podataka o stanišnim tipovima u RH

CRO Habitats sustav izrađen je kroz IPA 2008 projekt „Uspostavljanje baze podataka stanišnih tipova (CRO Habitats) kao...

Više...
Georef

Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih nalaza

Aplikacija Georef izrađena je za potrebe projekta Integracije u EU Natura 2000 (NIP) kao pomoćni alat za izračunavanje...

Više...
Web stranica Invazivne vrste u Hrvatskoj

Web stranica Invazivne vrste u Hrvatskoj

Internetska stranica Invazivne vrste u Hrvatskoj izrađena je 2011. godine. Na ovoj su internetskoj stranici dostupne...

Više...
Web stranica Velike zvijeri u Hrvatskoj

Web stranica Velike zvijeri u Hrvatskoj

Ova internetska stranica izrađena je 2009. godine te je inicijalno bila posvećena projektu „Zaštita i upravljanje vukovima u...

Više...
Karta staništa RH

WMS/WFS - Karta staništa RH

Karta staništa je prostorni prikaz rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području...

Više...

Pages

Informacijski sustav zaštite prirode

Sukladno čl. 196. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode...

Servisi
Pregled web stranica, aplikativnih rješenja i servisa Informacijskog sustava zaštite prirode
Novosti
Promjena putanje WMS i WFS servisa Bioportala
Obavještavamo sve korisnike web servisa Bioportala (WMS i WFS) o promjeni putanje servisa.
CRO Habitats - sustav za održavanje podataka o stanišnim tipovima u RH
CRO Habitats predstavlja komponentu ISZP-a namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove
Web servisi
Državni zavod za zaštitu prirode objavio je web servise (WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service)) svojih prostornih po
GEOREF – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih nalaza
Aplikacija Georef služi kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda