Procjena veličine populacije vuka (Canis lupus) u Hrvatskoj za razdoblje od 01. lipnja 2018. do 01. lipnja 2019. godine

Procjena veličine populacije vuka (Canis lupus) u Hrvatskoj za razdoblje od 01. lipnja 2018. do 01. lipnja 2019. godine

Procjena veličine populacije vuka (Canis lupus) u Hrvatskoj za razdoblje od 01. lipnja 2018. do 01. lipnja 2019. godine

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, današnje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, imenovalo je 2019. Radnu skupinu za procjenu veličine populacije vuka (Canis lupus) u Republici Hrvatskoj za razdoblje 1. lipnja 2018. do 1. lipnja 2019. godine. U radnu skupinu imenovano je 11 članova predstavnika sektora lovstva, zaštite prirode i stručnjaka koji se bave istraživanjem velikih zvijeri.
Uložen je znatan napor u prikupljanje i obradu pojedinačnih opažanja, a ukupno je obrađeno 681 opažanje. Kako podaci po obimu, kvaliteti i prostornom rasporedu nisu uspjeli dovesti do preciznije procjene kakvu smo priželjkivali, zaključeno je kako se u budućnosti moraju provesti dodatne aktivnosti i uložiti dodatan trud.
Izvješće možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Procjena veličine populacije vuka (Canis lupus) u Hrvatskoj za razdoblje od 01. lipnja 2018. do 01. lipnja 2019. godine.